Hypotheekvormen

logo

Verschillende hypotheekvormen

Wat voor een hypotheekvorm je kiest hangt natuurlijk af van je wensen en mogelijkheden. Er zijn diverse verschillende hypotheekvormen. Echter starters komen alleen in aanmerking voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Als je al een bankspaar-, spaar-, traditioneel leven- of beleggingsverzekeringshypotheek hebt, kan je deze aanhouden bij aanschaf van een nieuwe woning.

Hieronder zullen wij de verschillende hypotheekvormen kort uitleggen:

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je gedurende de gehele rentevast periode elke maand hetzelfde bruto bedrag. Na renteherziening wordt het maandelijkse bedrag aangepast, wat daarna weer voor de duur van de nieuwe rentevastperiode gelijk blijft. In het begin van de looptijd bestaat dit bedrag vooral uit rente, aan het einde van de looptijd vooral uit aflossing.

Omdat de rente fiscaal aftrekbaar is maar de aflossing niet, zijn de netto lasten in het begin laag en zullen deze elk jaar iets toenemen. Omdat er op lange termijn altijd sprake is van inflatie is dit geen probleem en zullen dankzij de inflatie de netto lasten veelal reëel blijven dalen.

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek los je elke maand een even groot deel (hypotheekschuld/looptijd) van de oorspronkelijke lening af. Daarnaast betaal je rente over de openstaande schuld. Het nadeel is dat je in het begin hoge lasten hebt. Voordeel is dat je de schuld snel omlaag brengt.

Aflossingsvrije hypotheek

Hierbij betaal je gedurende de looptijd van de hypotheek alleen rente. Je lost dus niets van de hypotheek af. Bij een aflossingsvrije hypotheek die is afgesloten vóór 2013 is de rente nog fiscaal aftrekbaar en levert dan relatief de laagste maandlasten op. Na 30 jaar heb je geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Kenmerkend voor de aflossingsvrije hypotheek is dat je geen kapitaal opbouwt en niets aflost.

Om de risico’s te beperken, mag de aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 50% van de vrije verkoopwaarde van de woning.

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek leen en spaar je tegelijkertijd. Gedurende de hele looptijd betaal je rente over het hele hypotheekbedrag. Daarnaast spaar je via een kapitaalverzekering. De rente die je over het hypotheekbedrag betaald is gelijk aan de rente die je over je spaarsaldo ontvangt.De te betalen spaarpremie wordt zo vastgesteld dat aan het einde van de looptijd het spaarsaldo gelijk is aan de hypotheekschuld, waardoor je de hypotheek in één keer kunt aflossen. Door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente heeft de spaarhypotheek vrij stabiele lasten. Het is een van de veiligste hypotheekvormen.

Bankspaarhypotheek

Sinds 1 januari 2008 kun je fiscaal gunstig sparen of beleggen bij een bank voor de aflossing van je hypotheek (bancaire spaarhypotheek of een box 1 beleggingshypotheek). In dit geval stort je het geld niet in een verzekering, maar op een geblokkeerde spaarrekening bij de bank. Deze bankspaarhypotheken zijn vrij eenvoudig, met name de spaarvariant. De rentevergoeding over het saldo op de spaarrekening is gelijk aan de hypotheekrente.

Beleggingshypotheek

Vanaf de jaren ’90 tot 2008 zijn veel beleggingshypotheken afgesloten. Bij een beleggingshypotheek wordt de maandelijkse premie voor een kapitaalverzekering door de bank of verzekeraar belegd. Een nadeel van deze hypotheekvorm is dat er hoge beleggingskosten aan vastzitten.

Hybride hypotheek

In het begin van deze eeuw was de hybride hypotheek populair. Deze hypotheekvorm is een combinatie van de spaarhypotheek en de beleggingsverzekeringshypotheek.

Traditionele levenhypotheek

Bij een levenhypotheek combineer je een aflossingsvrije hypotheek met een levensverzekering. Je lost niet af op je hypotheek, maar betaalt hypotheekrente en een verzekeringspremie. Over de premie die je opbouwt, ontvang je een vergoeding waarmee je uiteindelijk je hypotheekbedrag in één keer aflost. De verzekeraar draagt ook jaarlijks bij aan de opbouw van de premie, door bijvoorbeeld een bedrag aan winstdeling.