Dienstverleningsdocument

hct-logo

Het dienstverleningsdocument is van toepassing voor diensten die onder het provisieverbod vallen. In deze situaties zullen wij je dit document verstrekken.